Stilte voor de Storm

Stilte voor de storm

De raadsvergadering van 29 mei leek een korte te worden maar werd toch pas vlak voor middernacht gesloten. We namen afscheid van een collega, verwelkomden twee nieuwe raadsleden en bespraken een hamerstuk om gekapte bomen te herplanten.

 We’ll meet again

Aan het begin van de vergadering, namen we afscheid van raadslid en oud-wethouder Sebastiaan Nieuwland (D66). Op 28 mei is Sebastiaan geïnstalleerd als wethouder in Vlaardingen. Jan Duinker komt voor hem in de plaats. Antoine Rocourt neemt het fractievoorzitterschap over. Ook is Tom Smole geïnstalleerd ter vervanging van Peter Keyzer (HBB). Peter is door een vervelende val een tijd uit de running is.

Een boom voor een boom

Projectontwikkelaar Chateauform ontwikkelt in het klooster Mariënheuvel een seminarhotel. VVD is erg blij met dit project. Maar we zijn minder enthousiast over de bomenkap. Om een parkeerplaats met 104 plaatsen te realiseren, worden er 76 bomen gekapt. Aanleiding om samen met D66 een motie in te dienen: voor elke boom eruit moet er eentje in! De wethouder geeft aan dat er 40 van de 76 bomen worden herplant. De overige bomen zouden al worden gekapt. Dit om het bos vitaal te houden, als onderdeel van het beheerplan. Met deze uitleg hebben we besloten om de motie in trekken.

 Uitdaging

Komende maand hebben we maar liefst drie raadsvergaderingen. De reguliere vergadering is op 20 juni. Daarnaast bespreken we op 17 en 27 juni de financiële stukken. Hoe staan we er in Heemstede financieel voor? Wat zijn de plannen voor 2020-2023? Heemstede staat voor grote opgaven. Bijvoorbeeld het onderhoud en de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, een integraal huisvestingsplan voor de scholen en de omgevingsvisie die ontwikkeld moet worden. Deze opgaven, in combinatie met de lagere storting uit het gemeentefonds en de verwachte cao-stijging, vormen een (financiële) uitdaging voor Heemstede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *