MJOP ingenomen na kritische vragen VVD

Op de agenda van 28 maart stonden slechts twee bespreekpunten. Het eerste punt ‘Evaluatie minimabeleid 2017-2018’ leverde veel discussie op tussen de fracties. Bij het tweede punt, Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke gebouwen, bleven belangrijke vragen helaas onbeantwoord.

Meer Maatwerk in Minimabeleid

Inwoners met een inkomen van 130 tot 150% van de bijstandsnorm, hebben vaak moeite om rond te komen. Daarom schreef Heleen Hooij, in samenwerking met de PvdA, de motie ‘Meer maatwerk in Minimabeleid’. Hierin verzoeken we het college om eenmalig de inkomensgrens van 130% met ‘de menselijke maat’ te interpreteren.

Verruiming inkomensgrens

Met deze eenmalige verruiming van de inkomensgrens, realiseren we dat meer kinderen in aanmerking komen voor de kledingcadeaukaart. De gemeente verstrekt de cadeaukaart van €100,- aan kinderen van 0 tot 18 jaar, als extra ondersteuning voor de feestdagen. Ook stellen we een bijdrage beschikbaar voor de aanschaf van een computer of smartphone, voor kinderen onmisbaar bij de gang naar het voortgezet onderwijs.

Weerstand vanuit coalitiepartijen

Negatieve geluiden over ‘valse verwachtingen’ die hiermee gewekt zouden worden en ‘overschrijdingen van budgetten’ die op de loer zouden liggen werden door Heleen stevig weerlegd. Want voor goede plannen waarbij we een bredere groep inwoners helpen, stellen wij graag geld beschikbaar.

Meerjarenonderhoudsplan mist duurzaamheid

Voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en objecten werkt Heemstede met een meerjarenonderhoudsplan. De basis voor dit MJOP is het kwaliteitsniveau, dat door de raad is vastgesteld op niveau 3, sober doch doelmatig. Het nieuwe MJOP is noodzakelijk voor de verduurzamingsopgave die de komende jaren ingezet wordt.

Blik op de toekomst

VVD Heemstede vindt dat het college in het plan onvoldoende rekening heeft gehouden met de toekomstige kosten van het duurzame onderhoudsplan. We maken ons grote zorgen over de hoogte van de onderhoudskosten en de slag naar verduurzaming die in dit plan nog niet is meegenomen. Op deze manier vreest de VVD voor nog hogere financiële tegenvallers. We werken graag mee aan de grote opgave om Heemstede groener en duurzamer te maken. Daarom hebben we behoefte aan meer samenhang tussen de twee onderhoudsplannen. Alleen dan krijgen we zicht op een realistische aanpak en een realistische kijk op de te verwachtte kosten. Juist in tijden van verandering en hoge groene ambities verwacht VVD Heemstede een integrale behandeling van onderhoud en duurzaamheid.

Stuk weer ingenomen

Helaas kon de wethouder geen overtuigend antwoord geven op de gestelde vragen. Waarom moet het plan direct worden goed gekeurd? Kunnen we niet veel beter wachten op het plan in juni, waarin de duurzaamheidsslag wel gemaakt wordt? Is een integrale aanpak niet veel realistischer en efficiënter? Na een lange discussie, besloot de raad het voorliggende stuk terug te geven aan het college. VVD vindt dit een verstandige keuze en kijkt uit naar het DMJOP!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *