Een inclusieve gemeente

De raadsvergadering van 31 januari telde een aantal interessante bespreekpunten. Welke uitgangspunten stellen we vast voor de rekenkamerfunctie? En hoe gaan we om met de samenwerking met Bloemendaal? Een raadsgesprek hierover stond op de agenda. Ook voegde PvdA een motie toe over Heemstede als regenbooggemeente. Na de schorsing van ruim vijf kwartier, de coalitiepartijen stelden kritische vragen aan het CDA over een ingezonden brief in de krant, kon de vergadering hervat worden.

 Rekenkamerfunctie in Heemstede

In de commissie middelen van 16 januari is de toekomst van de rekenkamerfunctie in Heemstede besproken. De rekenkamerfunctie is een wettelijk verplichte, onafhankelijke commissie. Zij doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid. VVD Heemstede erkent het belang van de commissie. We vinden het een waardevol instrument bij onze controlerende functie als raadslid. VVD heeft altijd de voorkeur gegeven aan een rekenkamer met alleen externe leden en geen raadsleden. We vinden het sterk en verbindend dat onderwerpen door fracties worden aangedragen maar dat juist de rekenkamerleden (niet-raadsleden) een keuze maken voor onderzoek. Voor de VVD is dit eens ultieme kans voor participatie. Fracties dragen aan en burgers checken. De meerderheid van de raad stemde hier gelukkig mee in. Na het zomerreces van 2019 heeft Heemstede een Rekenkamer.

Heemstede voor iedereen

PvdA bracht de Motie ‘Heemstede Regenbooggemeente’ in. Een positieve motie, toch heb ik tegen gestemd. Binnen de fractie waren de meningen verdeeld. Daarom is gevraagd om een hoofdelijke stemming. Als liberaal geloof ik in vrijheid en gelijkwaardigheid. Ik pleit dan ook voor een samenleving waarin voor iedereen gelijke rechten gegarandeerd zijn. Helaas worden er, naast LHBTI’s, meer groepen buitengesloten. Bijvoorbeeld op basis van religie en levensbeschouwing, armoede, leeftijd of beperking. Ik ben absoluut voor een regenbooggemeente maar ik vind deze motie te beperkt. Dat werkt misschien wel averechts. We maken een uitzondering en roepen daarin op om geen uitzonderingen te maken. Dat vind ik vreemd. Zoals genoemd in de motie ben ik absoluut voorstander van voorlichting en gesprek maar in een veel breder kader. Namelijk: acceptatie van diversiteit.

Zie ook: https://www.movisie.nl/inclusie-diversiteit

Samenwerking Bloemendaal

Na een lange vergadering is besloten om het gesprek over de samenwerking met Bloemendaal, te verplaatsen naar de volgende commissievergadering van 13 februari. Alle fracties waren het erover eens dat het onderwerp te belangrijk is om na een vergadering van 4 uur nog te behandelen. VVD Heemstede heeft een duidelijk standpunt. Wat ons betreft is Heemstede, een inclusieve maar zeker ook zelfstandige gemeente!

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *