Begroting 2019

Jaarlijks bespreekt de raad in november de begroting. Ook op 8 en 9 november, hier in Heemstede. Het college noemt ‘samen werken aan een mooi, duurzaam, veilig en sociaal Heemstede. Een mooie ambitie waar de VVD zich goed in kan vinden. Maar wat willen we dan bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Hoe gaan we dit meten? En natuurlijk niet onbelangrijk: wat mag het kosten?

 Een begroting vol ambitie

Het college presenteert een ambitieus plan. Het versterken van participatie, een snellere verduurzaming voor Heemstede, een veilig en sociaal Heemstede. De koers is duidelijk maar hoe gaan we dit bereiken? We zien waar het college heen wilt met Heemstede en willen daar graag in mee. De concrete plannen èn het kostenplaatje zijn helaas niet zo duidelijk.

Een duurzame begroting?

Het college reserveert in de begroting €10.000 voor het opstellen van een ecologisch beleidsplan. VVD is hier ontzettend blij mee. Want we waarderen het groen in onze gemeente en vinden het belangrijk dat dit in stand wordt gehouden. Ook de €40.000 voor duurzaam beleid stemt ons positief.

Motie Duurzaam 2.0.

Voor de begrotingsvergadering schreef ik names de VVD, de motie Duurzaam 2.0. In deze motie nogmaals de oproep aan het college: maak uw plannen concreet! Onderzoek wat er nodig is voor de energietransitie en de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen. Maak uw plan concreet voor de raad in planning, inzet en kosten. Daarnaast ook de oproep om dit voor onze inwoners duidelijker te maken, via het digitale duurzaamheidsloket. Met een unaniem aangenomen motie, stuurt de raad het college op pad. De begroting is duurzaam, nu nog concreet.

Nieuwe initiatieven

Er is veel gesproken over ‘hoofdstuk 3’ van het collegeakkoord. In dit hoofdstuk is ruimte gelaten voor inbreng van de gemeenteraad, bewoners, maatschappelijke instanties, ondernemers en andere belanghebbenden. Het college stelt in de begroting van 2019 voor om, voor deze nieuwe initiatieven, jaarlijks €50.000 uit de algemene reserve te reserveren. VVD, D’66 en CDA juichen nieuwe initiatieven toe en maakten een aanpassing op het voorstel; niet bij voorbaat al €50.000 toezeggen maar eerst ingediende plannen beoordelen.

Gemiste kans

Voor goede plannen stellen wij graag geld beschikbaar! Het amendement kon op positieve steun vanuit het college rekenen. De wethouder benadrukte de positieve handreiking van de oppositie. Ook in het daaropvolgende debat leek het erop dat de raad er samen uit ging komen. Geheel onverwacht stemden de coalitiepartijen toch tegen het amendement. Na schorsing besloten de oppositiepartijen om tegen de begroting te stemmen. Een moeilijke keuze, haaks op het positieve gevoel van de dag. Achteraf denk ik dat de kans tot een raadsbrede samenwerking is blijven liggen.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *